Browsed by
Tag: ภาวะโลกร้อน

โลกอาจเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งอีก 15 ปีข้างหน้า

โลกอาจเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งอีก 15 ปีข้างหน้า

ในปัจจุบันนั้นแม้ว่าโลกเราจะเผชิญกับภาวะโลกร้อนจนยากที่แก้ไข ซึ่งหากสิ้นศตวรรษนี้หรือในอีก 83 ปีข้าง หรือราวปี ค.ศ. 2100 โลกจะมีระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 เมตร หากบริเวณพื้นที่ต่ำก็อาจจะทำให้น้ำท่วมสูงมากกว่านี้ ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ระบุว่า โลกอาจเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งในอีก 15 ปีข้างหน้า นั้นอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิเย็นลง โดยคาดการณ์ว่ายุคน้ำแข็งดังกล่าวอาจเป็นขนาดย่อมๆ เท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ศาสตราจารย์วาเลนตินา ซาร์โควา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบีย เขาได้นำเสนอทฤษฎีต่อที่ประชุมของสำนักดาราศาสตร์แห่งชาติ ของอังกฤษ ในแถบแคว้นเวลล์ ระบุว่าในอีก 15 ปีข้างหน้าหรือราวปี 2032 โลกเข้าสู่ภาวะอุณหภูมิลดต่ำลง และเข้าสู่ยุคน้ำแข็งขนาดย่อมบริเวณขั้วโลกเหนือ และ ขั้วโลกใต้ เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรดวงอาทิตย์ เนื่องจากวัฏจักรดังกล่าวเข้าสู่ช่วงที่แสงอาทิตย์อ่อนแรงลงประมาณร้อยละ 60 % ซึ่งการนำเสนอแบบจำลองดังกล่าวนั้นมีความแม่นยำถึง 97 % แต่ข้อมูลนั้นเป็นเพียงทฤษฎีสมมติฐานเท่านั้น ซึ่งอาจจะต้องมีการหาข้อมูลและการคำนวณทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้ง ต่อไป สำหรับยุคน้ำแข็งนั้นถือว่าเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงต่อภูมิอากาศโลก เพื่อปรับสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นประมาณ 1.8 ล้านปี – 10,000 ปีก่อน โดยในยุคนั้นเป็นยุคน้ำแข็งครั้งใหญ่กินวงกว้างมาก แต่สำหรับทฤษฎีของ ศาสตราจารย์วาเลนตินา ซาร์โควา ระบุว่า ยุคน้ำแข็งครั้งใหม่นี้จะเป็นขนาดย่อมๆ ไม่กินวงกว้างมากนัก ซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยลดภาวะร้อนโลกได้ในระดับหนึ่ง